Tájékoztatás a 2020.évi iparűzési adó fizetési kötelelezettségről